alternatív gyakornoki program

Célunk, hogy az SZTE hallgatósága az elhelyezkedéshez egyre inkább szükséges, munkatapasztalat útján elsajátítható tudásra tegyen szert. A kompetenciák fejlesztése mellett a hallgatók megismerkednek a fogadó szervezetnél folyó szakmai munkával, bekapcsolódnak a napi munkavégzésébe, önállóan oldják meg a mentoruk által rájuk bízott feladatot,  tapasztalatokat gyűjtenek a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedéshez, és nem utolsó sorban kapcsolati tőkéjüket is bővítik a gyakorlat során.

Az alternatív gyakornoki program kreditált kurzusként vehető fel az SZTE hallgatói számára.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 1. Az érdeklődő hallgatók az SZTE Karrier Iroda honlapján az Ajánlatok menüpont alatt böngészhetnek az aktuálisan meghirdetett gyakornoki helyek között.
 2. Ha szakmai érdeklődésüknek megfelelő ajánlatot találnak, az Ajánlatra jelentkezés gomb megnyomásával, önéletrajzuk és motivációs levelük feltöltésével az oldalon keresztül megpályázhatják azt.
 3. A fogadó szervezet/ egyetemi egység kiválasztja az elvárásainak leginkább megfelelő gyakornokot. A fogadóhely és a hallgató egymásra találása után aktiválódik a ciklus, melyet a Ciklusaim menüpont alatt kezelhetnek.
 4. A fogadó szervezet/ egyetemi egység partnerségi megállapodást köt az Universitas- Szeged Nonprofit Kft.-vel (SZTE Karrier Iroda üzemeltetője), melyben vállalja, hogy mentort jelöl ki a gyakornok mellé, aki támogatja majd a rá bízott feladatok ellátásában, kompetenciái fejlesztésében. A mentor felsőfokú végzettségű, adott szakterületen legalább 2 éves tapasztalattal rendelkező személy.
 5. Önkéntes szerződés keretében megállapodnak a gyakorlat időbeli ütemezésében is.
 6. A gyakorlat végén a fogadó szervezet/egyetemi egység értékelést ad a hallgató munkájáról, a hallgató is értékeli a fogadó helyet, illetve szakmai beszámolót ír. Az értékeléseket és a beszámolót online, a Karrier Iroda honlapján keresztül kell kitölteni.

Kurzus kimenete

A tantárgy szabadon választható kurzusként vehető fel. A hallgató az „Alternatív Gyakornoki Program” kurzus teljesítésért 2 kreditet kap. A minősítés háromfokozatú: kiválóan megfelelt – megfelelt – nem megfelelt. (Az SZTE Állam- és Jogtudományi Karán tanuló hallgatóknak sajnos az ETR nem számolja el a 2 kreditet. Kérjük, ők csak akkor vegyék fel a kurzust, ha kredit nélkül is szeretnék teljesíteni.)

Időpont, időtartam, helyszín

Időpont: a 2017/2018-as tanév őszi félévében teljesítendő!

Időtartam: min. 120 óra

Helyszín: a fogadó szervezet/egyetemi egység telephelye

 

A „Alternatív Gyakornoki Program” kurzus módszerei, tartalma

Ezt a fogadó szervezet, egyetemi egység határozza meg a szakmai felelősséget viselő mentor jóváhagyásával.

 

Dokumentációs kötelezettség fogadó hely részéről

 • gyakornoki ajánlat feltöltése, mely tartalmazza a gyakornokra váró feladatokat: elektronikusan SZTE Karrier Iroda honlapján;
 • aláírt partnerségi megállapodás (Universitas- Szeged Nonprofit Kft.- fogadó szervezet/egyetemi egység között): 2 eredeti példány, postai úton vagy személyesen az SZTE Karrier Iroda részére; /userfiles/files/partnersegi_megallapodas_2017%C5%91sz(4).doc 
 • a hallgató és fogadó szervezet/egyetemi egység önkéntes szerződése: civil szervezet esetén 2 példány (1 példány fogadó helyet, 1 példány hallgatót illet), egyetemi egység esetén 3 példány (a 3. példányt a GMF-nek szükséges megküldeni az aláírást követő 5 munkanapon belül); Az Önkéntes szerződés innen letölthető: /userfiles/files/szte_kozerdeku_onkentes_szerzodes_oktatas_kutatas_2015_05-1(2).doc
 • mentor értékelése a hallgató munkájáról: online, az SZTE Karrier Iroda honlapján;
 • referencia levél: 1 eredeti példány hallgató részére az alábbi formanyomtatvány formájában: /userfiles/files/referencia(3).doc vagy a honlapon a lezárást követően kitölthető szöveges mezőben, ami a hallgató profilján megjelenik.
 • A FOLYAMAT LEÍRÁSA LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE, KÉPERNYŐKÉPEKKEL: Letöltés PDF-ben.

 

Dokumentációs kötelezettség hallgató részéről

 • önéletrajz és motivációs levél feltöltése: elektronikusan, az SZTE Karrier Iroda honlapjára a gyakornoki adatlapon feltüntetett feltételek alapján;
 • szakmai beszámoló, mely magába foglalja a gyakornok által elvégzett feladatokat: online, az SZTE Karrier Iroda honlapján. Az alábbi formanyomtatványt kitöltve, mindkét fél részéről aláírva, szkennelve kérjük felölteni: /userfiles/files/hallgatoi_szakmai_beszamolo(3).doc
 • hallgató értékelése, összegzése a tapasztalatokról: online, az SZTE Karrier Iroda honlapján.
 • A FOLYAMAT LEÍRÁSA LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE, KÉPERNYŐKÉPEKKEL: Letöltés PDF-ben

 

Kapcsolat

SZTE Karrier Iroda

Kriska Kitti, 62/546-680, gyakorlat@sztekarrier.hu, 6722 Szeged, Honvéd tér 6.

Postázási cím: Universitas- Szeged Nonprofit Kft.- SZTE Karrier Iroda, 6722 Szeged, Ady tér 10.

 

Az önkéntes szerződéssel kapcsolatos kérdések esetén:

SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság (GMF)

Gémes Beáta, gemes.beata@gmf.u-szeged.hu +62-54-6978, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.