Kötelező szakmai gyakorlat

Mérnöki Kar (SZÉF/ MK)

Általános tudnivalók

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse:

Hovorkáné dr. Horváth Zsuzsanna általános és oktatási dékánhelyettes és Tóthné Dr. Pölös Anna ügyvivő szakértő

 

Szakmai gyakorlat szakfelelőse:

Élelmiszermérnök Bsc. és MSc.: Dr. Gyimes Ernő egyetemi docens, Dr. Csanádi József egyetemi docens

Élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnök MSc.: Dr. Gyimes Ernő egyetemi docens, Dr. Csanádi József egyetemi docens

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc.: Dr. Lendvai Edina főiskolai docens

Gépészmérnök BSc. és MSc.: Solticzky József tudományos munkatárs

Mechatronikai mérnök BSc.: Solticzky József tudományos munkatárs

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök BSc.: Solticzky József tudományos munkatárs

Műszaki menedzser BSc. és Msc.: Solticzky József tudományos munkatárs

Vidékfejlesztési agrármérnök MSc.: Dr. Lendvai Edina főiskolai docens

 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar minden szakján van kötelező szakmai gyakorlat rövidebb-hosszabb ideig. A levelező tagozatos hallgatók más ütemezésben töltik le a kötelező szakmai gyakorlatot, mint a nappali tagozatos hallgatók.

A Mérnöki Karnak nagyon sok vállalattal van érvényes megállapodása, akik szívesen fogadják a hallgatóinkat. A vállalatok aktuális listájáról a kar intézeti titkárságain, illetve a szakmai gyakorlat szakfelelősénél lehet érdeklődni. A kötelező szakmai gyakorlat szervezése az intézeti szakfelelős és az intézeti titkárnő közös feladata Tóthné Dr. Pölös Anna ügyvivő szakértő jogi támogatásával. Más-más elvárás van az agár, a műszaki és a mesterképzésben résztvevő hallgatókkal szemben, ezért a képzésre vonatkozó szakmai gyakorlat szabályzatot szükséges áttekinteni az érdeklődőnek. Az érvényes szabályzatot a kar honlapján lehet megtalálni.

 

Szakmai gyakorlat szabályzat:

http://www.mk.u-szeged.hu/hallgatoknak-mk/szabalyzatok/aktualis-szabalyzatok

Képzések, szakok leírása:

http://www.mk.u-szeged.hu/oktatas/kepzesek/kepzesek

 

DOKUMENTUMOK

A kötelező szakmai gyakorlat megkezdéséhez szükséges dokumentumok iránt az intézeti szakfelelősnél lehet érdeklődni, akik tájékoztatást tartanak a hallgatóknak a szakmai gyakorlat ügyintézésének megkezdése előtt.

Elérhetőség

SZTE Mérnöki Kar

 

6724 Szeged, Mars tér 7.

Tóthné Dr. Pölös Anna

ügyvivő szakértő

tel. +36-62-546-501

 

Élelmiszermérnöki Intézet

6725 Szeged, Moszkvai krt. 5-7.

Gajdán Krisztina tanszéki mérnök

tel. +36-62-546-551/6531 mellék

 

Dr. Gyimes Ernő egyetemi docens

tel. +36-62-546-551/6530 mellék

Dr. Csanádi József egyetemi docens

tel. +3662-546-551/6545 mellék

csanadi(kukac)mk.u-szeged.hu

 

Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

6724 Szeged, Mars tér 7.

Deák Dalma titkárságvezető

tel. +36-62-546-027

 

Dr. Lendvai Edina főiskolai docens

tel. +36-62-546-016

 

Műszaki Intézet

6724 Szeged, Mars tér 7.

Zách Beáta titkárságvezető

tel. +36-62-546-509

mui-titk(kukac)mk.u-szeged.hu

 

Solticky József tudományos munkatárs

tel. +36-62-546-022

soltij(kukac)mk.u-szeged.hu

Letölthető dokumentumok

  szakmai_gyakorlat_szabalyzat_agrar__bsc_2018_02_22

  Letöltés

  szakmai_gyakorlat_szabalyzat_msc.

  Letöltés

  szakmaigyak_szabalyzat_muszaki_bsc_2018_02_22

  Letöltés

GYIK

 • Igen, ennek időpontjáról e-mailben mindenkit tájékoztatunk.
 • Szakonként változó, mely tárgyak teljesítése szükséges ahhoz, hogy a hallgató szakmai gyakorlatát megkezdhesse. A tantárgyi lista kifüggesztve megtalálható a Műszaki Intézet Titkárságán.
 • 1. Fogadó nyilatkozat: hallgató viszi el a fogadó céghez. (Műszaki Intézet Titkárságán kérhető) 2. Kredit igazolás a szakmai gyakorlat megkezdéséhez: hallgató hozza a Tanulmányi Osztályról, adott félévet követően a vizsgák végeztével. 3. Feladatlap: a Kreditigazolás leadását követően a szakmai gyakorlat megkezdése előtt a Titkárságon kérhető, tartalmazza a szakmai gyakorlat elvégzéséhez és a beszámoló megírásához szükséges szempontokat. 2 példányban készül, 1 pld. a hallgató, 1 pld. a fogadó cég részére. 4. Igazolás, beszámoló: a gyakorlat végén a Kari naptárban megjelölt határidőig hozza a hallgató (Műszaki Intézet Titkárságán kérhető, vagy elektronikus úton: mui-titk@mk.u-szeged.hu)
 • 6 hétnél rövidebb időtartamú szakmai gyakorlat együttműködési megállapodás megkötése nem kötelező.
 • A hallgató szakjához profiljában illeszkedő, felsőfokú (minimum BSc) végzettséggel rendelkező munkatárs.
 • Amikor a szakmai gyakorlatát végezte, akkor III. évfolyamba járt, arra a szeptember 8-i határidő vonatkozik. Nem az számít, hogy most IV. évfolyamba jár, mert ott a határidő november 10 (erre hivatkoznak). A Kari Naptárban egyértelművé kellene tenni, szakonként melyik határidő vonatkozik rájuk, jobban kiemelni a különbséget a 2 határidő között.
 • Betűtípus: Times New Roman, 12-es betűmérettel Bekezdés, sorköz: sorkizárt, szimpla sorköz Margó: minden oldalon 2,5 cm Terjedelem: 12-20 oldal, mellékletek nélkül Tartalomjegyzék: a beszámoló elején Oldalszámozás: az oldal tetején, középre rendezve A beszámolót spirálozva adott félév Kari naptárában rögzített időpontig szükséges leadni. A beszámoló leadásának helye: Műszaki Intézet Titkárság.
 • Az Nftv.44.§ (3) bekezdése szerint a hallgatót a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat esetén díjazás illeti, melynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka, a díjat - eltérő megállapodás hiányában - a szakmai gyakorlóhely fizeti, (3a) A képzési program keretében, illetve a képzés részeként - az (1) bekezdés a) pont szerint - megszervezett szakmai gyakorlatra költségvetési szervnél hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül is sor kerülhet. A hallgatót ez esetben is megilletik mindazon jogok, amelyeket a munka törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére. A gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóval e tevékenységére tekintettel a Kormány által meghatározott feltételekkel megállapodást kell kötni.
 • Az Egyetem csak a céggel köt szerződést, a cég külön köthet együttműködési megállapodást a hallgatóval.
 • Napi 8 óra a munkaidő, heti 5 nap, szabadnap nem jár.
 • Minden év januárjától már lehet nézelődni a cégek terén, kiosztásra kerülnek a Fogadónyilatkozatok, majd március 31-ig kitöltve le kell adni.
 • A hallgatónak kell felkeresnie a céget személyesen, e-mailben, telefonon, ahol kitölteti az intézeti ügyintézőtől kapott Fogadónyilatkozatot, és megbeszéli a pontos kezdési időt a gyakorlati helyen.