Mérnöki Kar (SZÉF/ MK) - GYIK

 • Igen, ennek időpontjáról e-mailben mindenkit tájékoztatunk.
 • Szakonként változó, mely tárgyak teljesítése szükséges ahhoz, hogy a hallgató szakmai gyakorlatát megkezdhesse. A tantárgyi lista kifüggesztve megtalálható a Műszaki Intézet Titkárságán.
 • 1. Fogadó nyilatkozat: hallgató viszi el a fogadó céghez. (Műszaki Intézet Titkárságán kérhető) 2. Kredit igazolás a szakmai gyakorlat megkezdéséhez: hallgató hozza a Tanulmányi Osztályról, adott félévet követően a vizsgák végeztével. 3. Feladatlap: a Kreditigazolás leadását követően a szakmai gyakorlat megkezdése előtt a Titkárságon kérhető, tartalmazza a szakmai gyakorlat elvégzéséhez és a beszámoló megírásához szükséges szempontokat. 2 példányban készül, 1 pld. a hallgató, 1 pld. a fogadó cég részére. 4. Igazolás, beszámoló: a gyakorlat végén a Kari naptárban megjelölt határidőig hozza a hallgató (Műszaki Intézet Titkárságán kérhető, vagy elektronikus úton: mui-titk@mk.u-szeged.hu)
 • 6 hétnél rövidebb időtartamú szakmai gyakorlat együttműködési megállapodás megkötése nem kötelező.
 • A hallgató szakjához profiljában illeszkedő, felsőfokú (minimum BSc) végzettséggel rendelkező munkatárs.
 • Amikor a szakmai gyakorlatát végezte, akkor III. évfolyamba járt, arra a szeptember 8-i határidő vonatkozik. Nem az számít, hogy most IV. évfolyamba jár, mert ott a határidő november 10 (erre hivatkoznak). A Kari Naptárban egyértelművé kellene tenni, szakonként melyik határidő vonatkozik rájuk, jobban kiemelni a különbséget a 2 határidő között.
 • Betűtípus: Times New Roman, 12-es betűmérettel Bekezdés, sorköz: sorkizárt, szimpla sorköz Margó: minden oldalon 2,5 cm Terjedelem: 12-20 oldal, mellékletek nélkül Tartalomjegyzék: a beszámoló elején Oldalszámozás: az oldal tetején, középre rendezve A beszámolót spirálozva adott félév Kari naptárában rögzített időpontig szükséges leadni. A beszámoló leadásának helye: Műszaki Intézet Titkárság.
 • Az Nftv.44.§ (3) bekezdése szerint a hallgatót a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat esetén díjazás illeti, melynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt százaléka, a díjat - eltérő megállapodás hiányában - a szakmai gyakorlóhely fizeti, (3a) A képzési program keretében, illetve a képzés részeként - az (1) bekezdés a) pont szerint - megszervezett szakmai gyakorlatra költségvetési szervnél hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül is sor kerülhet. A hallgatót ez esetben is megilletik mindazon jogok, amelyeket a munka törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére. A gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóval e tevékenységére tekintettel a Kormány által meghatározott feltételekkel megállapodást kell kötni.
 • Az Egyetem csak a céggel köt szerződést, a cég külön köthet együttműködési megállapodást a hallgatóval.
 • Napi 8 óra a munkaidő, heti 5 nap, szabadnap nem jár.
 • Minden év januárjától már lehet nézelődni a cégek terén, kiosztásra kerülnek a Fogadónyilatkozatok, majd március 31-ig kitöltve le kell adni.
 • A hallgatónak kell felkeresnie a céget személyesen, e-mailben, telefonon, ahol kitölteti az intézeti ügyintézőtől kapott Fogadónyilatkozatot, és megbeszéli a pontos kezdési időt a gyakorlati helyen.