Gazdaságtudományi Kar (GTK) - GYIK

 • Amennyiben csak egy feltételnek nem tesz eleget a cég, Tanulmányi Bizottság kérvényt kell benyújtani lehetőleg a gyakorlat megkezdése előtt. (Modulo/Karközi beadási hely/ Tanulmányi Bizottság kérvény)
 • 7. féléves tárgyként jelenik meg az etr-ben, de ennél hamarabb is lehet teljesíteni. Nappalisoknál 150, távoktatásos hallgatóknál 120 teljesített kredit az előfeltétele.
 • Nem. A Kar a GTK Karrier Irodával közösen intézi, az Együttműködési megállapodások alapján.
 • A szakmai gyakorlat helyszínéül mindazon bel- és külföldi gazdálkodó szervezet szolgálhat, amely legalább 2 év működési tapasztalattal rendelkezik, legalább 1 fő munkaviszonyban álló alkalmazottat foglalkoztat, valamint a szakmai gyakorlat megkezdését megelőző évben árbevétele/költségvetési főösszege meghaladta a 30 millió forintot, és biztosítani képes a hallgató munkáját segítő, felsőfokú végzettséggel rendelkező munkahelyi mentort.
 • A szakmai gyakorlatot abban a szemeszterben kell teljesíteni, amelyik szemeszterben azt a hallgató kurzusként felvette. Ettől eltérni csak előzetesen elfogadott Dékáni kérelem esetén lehet. (Modulo/Karközi beadási hely/ Dékáni kérelem)
 • A GTK Karrier Iroda által közzétett listán szereplő cégek jöhetnek szóba elsősorban, célszerű ezen cégek közül választanod és hozzájuk beadnod a pályázatodat. Ezekkel a cégekkel a Gazdaságtudományi Kar már leszerződött, így a fogadó nyilatkozat benyújtásán kívül egyéb teendőd nincs, a szakmai gyakorlatodat megkezdheted.
 • Nem, egy hallgató csak egyszer veheti fel a kurzust és egybefüggően egy szervezetnél kell teljesítenie.
 • A vizsgaidőszak és szorgalmi időszak alatt a GTK Karrier Iroda a megszokott nyitva tartással működik (H-K 8:30-12:00; Sz 12:30-16:00; Cs-P 8:30-12:00). A nyári időszakban általában július 2. hetéig vagyunk nyitva, majd ezt követően augusztus közepén térünk vissza. Az SZTE Karrier Iroda nyitvatartási ideje: H-P: 8:00-16:00, a GTK Karrier Iroda zárva tartása alatt itt érhetsz el minket és akár szakmai gyakorlattal kapcsolatos kérdésben is segítségedre tudunk lenni.
 • Minimum 14 hét (heti max. 40 óra), melynek 75%-a (tetszőleges bontásban) ténylegesen a munkahelyen töltendő, effektív gyakorlati munkavégzéssel. A fennmaradó 25% a munkahelyen vagy azon kívül a munkavégzéshez szükséges további ismeretek megszerzésére, adatgyűjtésre, konzultációkra, szakszemináriumi részvételre, a szakdolgozat készítésére, illetve kontaktórák teljesítésére fordítható.
 • Nincs, de a gyakorlat megkezdése előtt vagy az első hetekben ajánlott behozni a papírokat ellenőrzésképp, hogy még időben megoldjuk az esetleges problémákat, hiányosságokat.
 • A megállapodásból 3 eredetire van szükség, melyből az aláírást követően a cég példányát visszaadjuk. Az összes többi dokumentumból 1 példányt kérünk.
 • Mindkét kitöltési módot elfogadjuk a lényeg, hogy az eredeti dokumentumokat a megjelölt részeknél aláírással, illetve pecséttel kell hitelesíteni.
 • Nem szükséges személyesen leadni a papírokat, ismerősön keresztül is elküldheted, vagy postai úton is elfogadjuk azokat. Levelezési címünk: SZTE GTK Karrier Iroda, 6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.
 • gazdasági társaság, állami vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyéni vállalkozó, helyi önkormányzat, költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, szövetkezet, egyéni cég stb.
 • Igen: legalább 2 év működési tapasztalattal rendelkezzen, legalább 1 fő munkaviszonyban álló alkalmazottat foglalkoztasson, valamint a szakmai gyakorlat megkezdését megelőző évben árbevétele/költségvetési főösszege haladja meg a 30 millió forintot. Emellett legyen képes és kész biztosítani a szakmai gyakorlatát teljesítő hallgató munkáját segítő, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakmai felelőst (munkahelyi mentort).
 • Adj be kérelmet a Tanulmányi Bizottsághoz (MODULO-n keresztül). A GTK-s előírásoknak való NEM megfelelés tehát nem jelent automatikus elutasítást, de a TB-nek határozatot kell róla hozni, hogy engedi, hogy kisebb méretű vagy viszonylag frissen alapított céghez menj (ehhez további információkat fognak kérni, azt kell bizonyítani, hogy ott valóban lehet érdemi szakmai munkát végezni). A kamarai előírások alól ugyanakkor a GTK nem tud felmentést adni!
 • Ha látod, hogy nem fejezed be, csak pl. februárban, akkor adj be kedvezményes tanulmányi rend kérelmet a MODULO-ban, amelynek a keretében kérj egyéni vizsgarendet.
 • Leadod még a kurzusfelvételi, -leadási időszakban.
 • Ha kicsúszol az időszakból, utólagosan, a Tanulmányi Bizottsághoz benyújtott kérelemmel leadod (a kérelmet a MODULO-n keresztül kell beadni).
 • Ha nem adod be a kérvényt, akkor a kurzus megmarad és nem teljesítettnek minősül. A szakmai gyakorlat kurzust is háromszor lehet felvenni, ekkor felveszed a következő félévben. (Arra figyelj, hogy egy tanévben – őszi és tavaszi félévben – legyen meg a 30 kredit teljesítésed, különben kisorolnak az állami ösztöndíjas helyről, ha eddig azon voltál.)
 • A megfelelő (teljesített és BA-n elfogadható) krediteket ekkor is beszámítjuk, de mivel nincs okleveled, az oklevél minősítésétől függő plusz pontokat (természetesen) nem kapod meg. A kreditbeszámítási tábla felkerült a CooSpace-re.
 • A besorolási alapképzési szakon (aminek a neve az FSZ képzéssel megegyezik) a következő többletpontokat lehet kapni a záróvizsga eredmény alapján: jeles záróvizsga eredmény alapján 30 többletpont, jó záróvizsga eredmény alapján 20 többletpont, közepes záróvizsga eredmény alapján 10 többletpont.
 • Ha állami ösztöndíjas voltál és nem fejezed be a képzést 3 év alatt (képzési idő másfélszerese), vissza kell fizetned az ösztöndíjad 50%-át. Az Oktatási Hivatal hoz határozatot a visszafizetési kötelezettségről. Mentesülni is lehet a visszafizetési kötelezettség alól, erről az Oktatási Hivatal értesít.
 • Az FSZ-es képzésből 60+30 kreditnyit számítunk be kreditátvitellel. 30 kreditet a szakmai gyakorlatért adunk, amit így a BA-n nem kell újra teljesíteni. 60 kreditnyi kurzust pedig a képzésbe számítunk be. A BA-s és az FSZ-es kurzusok kreditértéke eltérhet. A részletesen kidolgozott beszámítást ld. a CooSpace-n.
 • Ha ugyanazon a képzésterületen belül maradsz (pl. gazdaságtudományi), de nem a besorolási szakodnak megfelelő szakra mész tovább: GM-es FSZ-ről KM alapszakra, akkor a teljesített szakmai gyakorlatnak megfelelő kreditet (30 kredit) mindenképpen beszámítjuk, ezen felül azokat a kurzusokat számítjuk be, amiken a követelményrendszer a BA-s szakos kurzusokkal megegyező volt (pl. számvitel alapjai, marketing, általános statisztika stb.). A részletesen kidolgozott beszámítást ld. a CooSpace-n.
 • A szakmai gyakorlatot a szakmai gyakorlóhelyi mentor értékeli (jelenleg 3 fokozatú minősítéssel). Emellett egy kérdőívet is kitölt arról, hogy alapvetően mennyire volt elégedett a munkáddal, annak különböző aspektusaival.