Kötelező szakmai gyakorlat

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (JGYTFK/ JGYPK)

Általános tudnivalók

Kötelező szakmai gyakorlat - SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

 

a képzés melyik félévében

képzési szint

képzés neve

szakmai gyakorlat időtartama

szakmai gyakorlat főbb irányvonalai

5.

BSc

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak

30 óra

rekreációszervezés specializáció

6.

BSc

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak

45 óra

rekreációszervezés specializáció

 

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Králik-Lenhart Krisztina tanársegéd; lenhart.krisztina@jgypk.szte.hu

Dr. Győri Ferenc intézetvezető főiskolai docens, a rekreációszervezés specializáció specializációfelelőse; gyori@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak szakfelelőse: Dr. habil. Benkő Zsuzsanna, professor emerita; benko@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

Szegedi Rekreációs Sport Club, 6725 Szeged, Topolya sor 2. Tel.: 62/546-097

Universitas Sport Club, 6725 Szeged, Hattyas u. 10. Tel.: 62/ 544-278

Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány, 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6., 62/544-4275

 

 

 

 

SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

(www.jgypk.hu/tanszek/alkegeszseg/)

 

a képzés melyik félévében

képzési szint

képzés neve

szakmai gyakorlat időtartama

szakmai gyakorlat főbb irányvonalai

5. félév

BSc

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés – egészségfejlesztés specializáció

36 óra

életmódtanácsadáshoz és egészségfejlesztő projektekhez kapcsolódó szakfeladatok előkészítése, tervezése

6. félév

BSc

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés – egészségfejlesztés specializáció

70 óra

életmódtanácsadáshoz és egészségfejlesztő projektekhez kapcsolódó szakfeladatok tervezése, megvalósítása és értékelése

 

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Dr. Lippai László főiskolai docens, specializációfelelős, SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet, 62/544-737; lippail@jgypk.szte.hu

 

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

Dr. habil. Benkő Zsuzsanna, professor emerita, főiskolai tanár, SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet, 62/544-737, benko@jgypk.szte.hu

 

SZTE JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet, Informatika Alkalmazásai Tanszék – Műszaki szakoktató, Informatika specializáció

(www.jgypk.u-szeged.hu)

 

a képzés melyik félévében

képzési szint

képzés neve

szakmai gyakorlat időtartama

szakmai gyakorlat főbb irányvonalai

7.

BSc

Műszaki szakoktató

160 óra (12 hét)

KKK-ban meghatározott kompetenciák szerint

 

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Dr. Krész Miklós tanszékvezető, főiskolai tanár,

62/544-777, kresz@jgypk.szte.hu

Szak szakfelelősének személye, elérhetősége:

Dr. Farkas Zsuzsanna tanszékvezető, főiskolai tanár,

62/544-647, zfarkas@physx.u-szeged.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

SZTE JGYPK Informatika Alkalmazásai Tanszék, 62/ 544-727

 

 

 

 

SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet (www.jgypk.u-szeged.hu/tanszek/gyogypedagogia)

 

a képzés melyik félévében

képzési szint

képzés neve

szakmai gyakorlat időtartama

szakmai gyakorlat

főbb irányvonalai

  1.  

BA

gyógypedagógia szak/

gyógypedagógiai gyakorlat 1. kurzus

3

óra/hét

Heti egy alkalommal gyógypedagógiai és többségi, integráló intézmények látogatása kiscsoportos formában gyakorlati oktatók irányításával, populáció specifikus megfigyelések: az intézményben ellátott kliensek összetétele, a velük kapcsolatos gyógypedagógiai tevékenységek köre, nevelési és oktatási sajátosságok, fejlesztő terápiák, a szakemberek közötti interdiszciplináris együttműködés, valamint ennek személyi, szakmai és tárgyi feltételei. A szakirány választás előkészítése.

5.

BA

gyógypedagógia

szak/

Gyógypedagógiai gyakorlat 2. kurzus

3 óra/hét/szakirány

Heti egy alkalommal terepgyakorlat a hallgató mindkét szakirányán gyakorlati oktatók irányításával: foglalkozáslátogatás, megfigyelés, egy mikro- egy teljes önálló tanítás/foglalkozás írásbeli tervezése és vezetése, foglalkozáselemzés, pedagógiai jellemzés készítése, konzultáció, szóbeli és írásbeli reflexió.

6.

BA

gyógypedagógia

szak/

Gyógypedagógiai gyakorlat 3. kurzus

3 óra/hét/szakirány

Heti egy alkalommal terepgyakorlat a hallgató mindkét szakirányán gyakorlati oktatók irányításával: foglalkozáslátogatás, megfigyelés, három önálló tanítás/foglalkozás írásbeli tervezése és vezetése, foglalkozáselemzés, gyógypedagógiai vélemény készítése, konzultáció, szóbeli és írásbeli reflexió.

7.

BA

gyógypedagógia

szak/

Szakirányú összefüggő gyp.gyakorlat

kurzus

20

óra/félév/szakirány

Egyhetes összefüggő egyéni gyakorlat a hallgató mindkét szakirányán: hospitálás, négy önálló tanítás/foglalkozás írásbeli tervezése és vezetése, foglalkozáselemzés, pedagógiai diagnosztikai eljárás elvégzése és kiértékelése, esetismertetés készítése, konzultáció, szóbeli és írásbeli reflexió.

8.

BA

gyógypedagógia

szak/

Szakterületi féléves gyakorlat

kurzus

300 óra (2x150) óra/félév

Szakirányonként hathetes összefüggő egyéni gyakorlat: hospitálás, harminc önálló tanítás/foglalkozás írásbeli tervezése és vezetése, foglalkozáselemzés, esetismertetés és egyéni fejlesztési terv készítése, tanórán kívüli tevékenységek, gyakorlatot kísérő szakmai konzultáció, szóbeli és írásbeli reflexió. Portfólió összeállítása a terepgyakorlatról megadott szempontsor szerint.

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Máténé Homoki Tünde tanársegéd; mht@jgypk.u-szeged.hu

Szakmai gyakorlat szakirány felelősének személye, elérhetősége:

értelmileg akadályozottak pedagógiája: Bánhidy Andrea gyakorlati oktató;

logopédia: dr.Kocsisné Kálló Veronika gyakorlati oktató; kaveronika@t-online.hu és

Radics Márta gyakorlati oktató;

tanulásban akadályozottak pedagógiája: Mucsiné Erdei Mónika;

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet / Gyógypedagógiai Mentoráló és Módszertani Központ; 6725. Szeged, Hattyas utca 10.; Máténé Homoki Tünde; mht@jgypk.u-szeged.hu

 

 

 

 

SZTE JGYPK Művészeti Intézet,  Rajz-művészettörténet Tanszék

http://www.jgypk.hu/tanszek/rajz/index.html

 

a képzés melyik félévében

képzési szint

képzés neve

szakmai gyakorlat időtartama

szakmai gyakorlat főbb irányvonalai

BA 4. félév után

BA

Képi ábrázolás BA építészeti síküveg szakirány

5 munkanap

ipari technológia gyakorlati megismerése

 

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

hivatalos felkérő: Dr. Jancsák Csaba, az SZTE JGYPK oktatási dékánhelyettese: oktdh@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

Kovács Keve DLA főiskolai docens, SZTE JGYPK Rajz-művészettörténet Tanszék; keveko@vipmail.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:
Fogadóhely: Rákosy Kft., Budapest, Noszlopy utca 5. 1103

SZTE JGYPK Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Központ

  1.  

 

 

a képzés melyik félévében

képzési szint

képzés neve

szakmai gyakorlat időtartama

szakmai gyakorlat főbb irányvonalai

szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

4.

FOSZK

Gazdaságinformatikus

560 óra

KKK-ban meghatározott kompetenciák szerint

Dr. Krész Miklós

62/544-777

kresz@jgypk.szte.hu

 

4.

FOSZK

Kommunikáció és média- Kommunikátor

szakirány

560 óra

KKK-ban meghatározott kompetenciák szerint

Dr. Forró Lajos

62/544-759

forro@jgypk.szte.hu

4.

FOSZK

Kommunikáció és média- Moderátor szakirány

560 óra

KKK-ban meghatározott kompetenciák szerint

Dr. Döbör András

62/546-248

dobor@jgypk.szte.hu

 

4.

FOSZK

Környezetgazdálkodási agrármérnök – Hulladékgazdálkodás

szakirány

560 óra

KKK-ban meghatározott kompetenciák szerint

Dr. Radács Marianna

62/546-061

radacs@jgypk.szte.hu

4.

FOSZK

Mérnökinformatikus – Hálózati informatikus szakirány

560 óra

KKK-ban meghatározott kompetenciák szerint

Dr. Békési József

62/546-057

bekesi@jgypk.u-szeged.hu

 

4.

FOSZK

Mérnökinformatikus – Rendszergazda szakirány

560 óra

KKK-ban meghatározott kompetenciák szerint

Dr. Balogh János

62/544-775

balogh@jgypk.szte.hu

4.

FOSZK

Programtervező informatikus – Fejlesztő szakirány

560 óra

KKK-ban meghatározott kompetenciák szerint

Tóth Attila

62/546-057

attila@jgypk.szte.hu

 

4.

FOSZK

Programtervező informatikus – Multimédia szakirány

560 óra

KKK-ban meghatározott kompetenciák szerint

Dr. Csallner András Erik

62/544-775

csallner@jgypk.szte.hu

4.

FOSZK

Szociális és ifjúsági munka – Ifjúságsegítő szakirány

560 óra

KKK-ban meghatározott kompetenciák szerint

Dr. Döbör András

62/546-248

dobor@jgypk.szte.hu

 

4.

FOSZK

Televíziós műsorkészítő

560 óra

KKK-ban meghatározott kompetenciák szerint

Dr. Forró Lajos

62/544-759

 

forro@jgypk.szte.hu

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Dr. Döbör András dékán,  az SZTE JGYPK Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Központ igazgatója

  •  

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

A szakmai gyakorlóhelyeket - a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve - a felsőoktatási intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vállalkozásnál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő.

Kapcsolattartó személy a Képző Intézmény részéről:

SZTE JGYPK Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Központ

Németh Tünde osztályvezető (nemetht@jgypk.szte.hu 62/546-278)

 

 

 

 

SZTE JGYPK Tanító és Óvóképző Intézet – Óvodapedagógus

(www.jgypk.u-szeged.hu)

 

a képzés melyik félévében

képzési szint

képzés neve

szakmai gyakorlat időtartama

szakmai gyakorlat főbb irányvonalai

2-6.

BA

Óvodapedagógus

600 óra

KKK-ban meghatározott kompetenciák szerint

 

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Dr. Kakuszi B. Péter intézetvezető, főiskolai tanár,

Gyakorlati Képzési Bizottság vezetője; 62/546-345

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

Fáyné dr. habil. Dombi Alice szakcsoportvezető, egyetemi tanár; 62/ 546-340 (6340-es mellék)

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

SZTE JGYPK TÓKI Óvóképző Szakcsoport; 62/ 546-091

 

 

 

 

SZTE JGYPK Tanító és Óvóképző Intézet – Szociálpedagógia

(www.jgypk.u-szeged.hu)

 

a képzés melyik félévében

képzési szint

képzés neve

szakmai gyakorlat időtartama

szakmai gyakorlat főbb irányvonalai

1-7.

BA

Szociál-pedagógia

900 óra

KKK-ban meghatározott kompetenciák szerint

 

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Dr. Kakuszi B. Péter intézetvezető, főiskolai tanár,

Gyakorlati Képzési Bizottság vezetője; 62/546-345

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

2017. december végéig Dr. Ormándi János főiskolai tanár 2017.; 62/544-741

2018. januártól Dr. Jancsák Csaba oktatási dékánhelyettes, főiskolai docens

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

SZTE JGYPK TÓKI Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék; 62/ 546-339

 

 

 

SZTE JGYPK Tanító és Óvóképző Intézet – Tanító/Nemzetiségi Tanító (www.jgypk.u-szeged.hu)

 

a képzés melyik félévében

képzési szint

képzés neve

szakmai gyakorlat időtartama

szakmai gyakorlat főbb irányvonalai

8.

BA

tanító/

nemzetiségi tanító

8 hét

200 óra

tanítás alsó tagozat+VMT,

napközi,

hospitálás,

tanórán kívüli tevékenység

 

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Harkainé Molnár Emese mesteroktató, szakmetodikus; hmolnare@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetőség:

Dr. habil Tóth Sándor Attila főiskolai tanár; stoth@arts.u-szeged.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve:

JGYPK Tanulmányi Osztály

 

 

 

SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet – Testnevelő edző

 

a képzés melyik félévében

képzési szint

képzés neve

szakmai gyakorlat időtartama

szakmai gyakorlat főbb irányvonalai

I-VI. félév

BSc

Testne-velő edző alapkép-zési szak

adott féléven keresztül

heti 2X2 óra

Sportszakmai gyakorlat. A hallgatók heti két alkalommal a választott sportág edzésén és szakági versenyein vesznek részt. Ennek feltételeit a Szegedi Rekreációs SC, vagy a lakóhely szerinti sportegyesületek, társadalmi egyesületek biztosítják.

 

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Dr. Bóka Ferenc boka@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

Hajdúné Dr. Petrovszki Zita; petrovszki@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

Szegedi Rekreációs Sport Club, 6725 Szeged, Topolya sor 2. Tel.: 62/546-097

Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány, 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6., 62/544-4275.

Lakóhely szerinti sportegyesületek

 

 

 

 

SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet

 

a képzés melyik félévében

képzési szint

képzés neve

szakmai gyakorlat időtartama

szakmai gyakorlat főbb irányvonalai

V., VI. félév

BSc

Testneve

lő edző alapképzé-si szak

heti 2, heti 3 óra

Rekreációszervezés specializáció.

 

 

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Králik-Lenhart Krisztina lenhart.krisztina@gmail.com

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

Hajdúné Dr. Petrovszki Zita; petrovszki@jgypk.szte.hu

rekreációszervező specializáció: Dr. Győri Ferenc; gyori@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

Szegedi Rekreációs Sport Club, 6725 Szeged, Topolya sor 2. Tel.: 62/546-097

Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány, 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6., 62/544-4275

 

 

 

 

SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudomány Intézet - Edző

 

a képzés melyik félévében

kép-zési szint

képzés neve

szakmai gyakorlat időtartama

szakmai gyakorlat főbb irányvonalai

III-VI. félév

BSc

Edző alapképzé-si szak

adott féléven keresztül

60-60 óra

Összefüggő szakmai gyakorlat. I-IV. a választott szakiránynak megfelelően.

 

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Hajdúné Dr. Petrovszki Zita; petrovszki@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

Hajdúné Dr. Petrovszki Zita; petrovszki@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

Szegedi Rekreációs Sport Club, 6725 Szeged, Topolya sor 2. Tel.: 62/546-097

Lakóhely szerinti sportegyesületek

 

 

 

 

SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudomány Intézet – Sport-és rekreációszervezés

 

a képzés melyik félévében

kép-

zési szint

képzés neve

szakmai gyakorlat időtartama

szakmai gyakorlat főbb irányvonalai

V., VI. félév

BSc

Sport- és rekreációszervezés alapképzé-si szak

adott féléven keresztül

60-60 óra

Egybefüggő szakmai gyakorlat rekreációszervezés specializáción és egészségfejlesztés specializáción

 

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

rekreációszervezés specializáció: Králik-Lenhart Krisztina lenhart.krisztina@gmail.com, egészségfejlesztés specializáció: Dr. Lippai László főiskolai docens, specializációfelelős, lippail@jgypk.u-szeged.hu

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

Dr. Győri Ferenc; gyori@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

Szegedi Rekreációs Sport Club, 6725 Szeged, Topolya sor 2. Tel.: 62/546-097

Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány, 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6., 62/544-4275

 

 

 

 

Elérhetőség

SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet 

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Králik-Lenhart Krisztina tanársegéd; lenhart.krisztina@jgypk.szte.hu

Dr. Győri Ferenc intézetvezető főiskolai docens, a rekreációszervezés specializáció specializációfelelőse; gyori@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak szakfelelőse: Dr. habil. Benkő Zsuzsanna, professor emerita; benko@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

Szegedi Rekreációs Sport Club, 6725 Szeged, Topolya sor 2. Tel.: 62/546-097

Universitas Sport Club, 6725 Szeged, Hattyas u. 10. Tel.: 62/ 544-278

Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány, 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6., 62/544-4275

 

SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

(www.jgypk.hu/tanszek/alkegeszseg/)

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Dr. Lippai László főiskolai docens, specializációfelelős, SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet, 62/544-737; lippail@jgypk.szte.hu

 

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

Dr. habil. Benkő Zsuzsanna, professor emerita, főiskolai tanár, SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet, 62/544-737, benko@jgypk.szte.hu

 

SZTE JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet, Informatika Alkalmazásai Tanszék – Műszaki szakoktató, Informatika specializáció

(www.jgypk.u-szeged.hu)

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Dr. Krész Miklós tanszékvezető, főiskolai tanár,

62/544-777, kresz@jgypk.szte.hu

Szak szakfelelősének személye, elérhetősége:

Dr. Farkas Zsuzsanna tanszékvezető, főiskolai tanár,

62/544-647, zfarkas@physx.u-szeged.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

SZTE JGYPK Informatika Alkalmazásai Tanszék, 62/ 544-727

 

SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet

(www.jgypk.u-szeged.hu/tanszek/gyogypedagogia)

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Máténé Homoki Tünde tanársegéd; mht@jgypk.u-szeged.hu

Szakmai gyakorlat szakirány felelősének személye, elérhetősége:

értelmileg akadályozottak pedagógiája: Bánhidy Andrea gyakorlati oktató;

logopédia: dr.Kocsisné Kálló Veronika gyakorlati oktató; kaveronika@t-online.hu és

Radics Márta gyakorlati oktató;

tanulásban akadályozottak pedagógiája: Mucsiné Erdei Mónika;

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet / Gyógypedagógiai Mentoráló és Módszertani Központ; 6725. Szeged, Hattyas utca 10.; Máténé Homoki Tünde; mht@jgypk.u-szeged.hu

 

SZTE JGYPK Művészeti Intézet,  Rajz-művészettörténet Tanszék

http://www.jgypk.hu/tanszek/rajz/index.html

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

hivatalos felkérő: Dr. Jancsák Csaba, az SZTE JGYPK oktatási dékánhelyettese: oktdh@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

Kovács Keve DLA főiskolai docens, SZTE JGYPK Rajz-művészettörténet Tanszék; keveko@vipmail.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:
Fogadóhely: Rákosy Kft., Budapest, Noszlopy utca 5. 1103

 

SZTE JGYPK Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Központ

http://www.szttk.jgypk.u-szeged.hu/?pageid=21

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Dr. Döbör András dékán,  az SZTE JGYPK Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Központ igazgatója 

dobor@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

A szakmai gyakorlóhelyeket - a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve - a felsőoktatási intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vállalkozásnál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő.

Kapcsolattartó személy a Képző Intézmény részéről:

SZTE JGYPK Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Központ

Németh Tünde osztályvezető (nemetht@jgypk.szte.hu 62/546-278)

 

SZTE JGYPK Tanító és Óvóképző Intézet – Óvodapedagógus

(www.jgypk.u-szeged.hu)

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Dr. Kakuszi B. Péter intézetvezető, főiskolai tanár,

Gyakorlati Képzési Bizottság vezetője; 62/546-345

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

Fáyné dr. habil. Dombi Alice szakcsoportvezető, egyetemi tanár; 62/ 546-340 (6340-es mellék)

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

SZTE JGYPK TÓKI Óvóképző Szakcsoport; 62/ 546-091

 

SZTE JGYPK Tanító és Óvóképző Intézet – Szociálpedagógia

(www.jgypk.u-szeged.hu)

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Dr. Kakuszi B. Péter intézetvezető, főiskolai tanár,

Gyakorlati Képzési Bizottság vezetője; 62/546-345

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

2017. december végéig Dr. Ormándi János főiskolai tanár 2017.; 62/544-741

2018. januártól Dr. Jancsák Csaba oktatási dékánhelyettes, főiskolai docens

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

SZTE JGYPK TÓKI Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék; 62/ 546-339

 

SZTE JGYPK Tanító és Óvóképző Intézet – Tanító/Nemzetiségi Tanító

(www.jgypk.u-szeged.hu)

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Harkainé Molnár Emese mesteroktató, szakmetodikus; hmolnare@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetőség:

Dr. habil Tóth Sándor Attila főiskolai tanár; stoth@arts.u-szeged.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve:

JGYPK Tanulmányi Osztály

 

SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet – Testnevelő edző

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Dr. Bóka Ferenc boka@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

Hajdúné Dr. Petrovszki Zita; petrovszki@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

Szegedi Rekreációs Sport Club, 6725 Szeged, Topolya sor 2. Tel.: 62/546-097

Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány, 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6., 62/544-4275.

Lakóhely szerinti sportegyesületek

 

SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Králik-Lenhart Krisztina lenhart.krisztina@gmail.com

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

Hajdúné Dr. Petrovszki Zita; petrovszki@jgypk.szte.hu

rekreációszervező specializáció: Dr. Győri Ferenc; gyori@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

Szegedi Rekreációs Sport Club, 6725 Szeged, Topolya sor 2. Tel.: 62/546-097

Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány, 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6., 62/544-4275

 

SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudomány Intézet - Edző

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Hajdúné Dr. Petrovszki Zita; petrovszki@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

Hajdúné Dr. Petrovszki Zita; petrovszki@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

Szegedi Rekreációs Sport Club, 6725 Szeged, Topolya sor 2. Tel.: 62/546-097

Lakóhely szerinti sportegyesületek

 

SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudomány Intézet – Sport-és rekreációszervezés

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

rekreációszervezés specializáció: Králik-Lenhart Krisztina lenhart.krisztina@gmail.com, egészségfejlesztés specializáció: Dr. Lippai László főiskolai docens, specializációfelelős, lippail@jgypk.u-szeged.hu

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

Dr. Győri Ferenc; gyori@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

Szegedi Rekreációs Sport Club, 6725 Szeged, Topolya sor 2. Tel.: 62/546-097

Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány, 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6., 62/544-4275

 

 

Letölthető dokumentumok

    Kötelező szakmai gyakorlat - JGYPK tájékoztató

    Letöltés

GYIK

Még nincsenek kérdések.