Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (JGYTFK/ JGYPK) - Elérhetőség

SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet 

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Králik-Lenhart Krisztina tanársegéd; lenhart.krisztina@jgypk.szte.hu

Dr. Győri Ferenc intézetvezető főiskolai docens, a rekreációszervezés specializáció specializációfelelőse; gyori@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak szakfelelőse: Dr. habil. Benkő Zsuzsanna, professor emerita; benko@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

Szegedi Rekreációs Sport Club, 6725 Szeged, Topolya sor 2. Tel.: 62/546-097

Universitas Sport Club, 6725 Szeged, Hattyas u. 10. Tel.: 62/ 544-278

Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány, 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6., 62/544-4275

 

SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

(www.jgypk.hu/tanszek/alkegeszseg/)

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Dr. Lippai László főiskolai docens, specializációfelelős, SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet, 62/544-737; lippail@jgypk.szte.hu

 

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

Dr. habil. Benkő Zsuzsanna, professor emerita, főiskolai tanár, SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet, 62/544-737, benko@jgypk.szte.hu

 

SZTE JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet, Informatika Alkalmazásai Tanszék – Műszaki szakoktató, Informatika specializáció

(www.jgypk.u-szeged.hu)

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Dr. Krész Miklós tanszékvezető, főiskolai tanár,

62/544-777, kresz@jgypk.szte.hu

Szak szakfelelősének személye, elérhetősége:

Dr. Farkas Zsuzsanna tanszékvezető, főiskolai tanár,

62/544-647, zfarkas@physx.u-szeged.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

SZTE JGYPK Informatika Alkalmazásai Tanszék, 62/ 544-727

 

SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet

(www.jgypk.u-szeged.hu/tanszek/gyogypedagogia)

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Máténé Homoki Tünde tanársegéd; mht@jgypk.u-szeged.hu

Szakmai gyakorlat szakirány felelősének személye, elérhetősége:

értelmileg akadályozottak pedagógiája: Bánhidy Andrea gyakorlati oktató;

logopédia: dr.Kocsisné Kálló Veronika gyakorlati oktató; kaveronika@t-online.hu és

Radics Márta gyakorlati oktató;

tanulásban akadályozottak pedagógiája: Mucsiné Erdei Mónika;

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet / Gyógypedagógiai Mentoráló és Módszertani Központ; 6725. Szeged, Hattyas utca 10.; Máténé Homoki Tünde; mht@jgypk.u-szeged.hu

 

SZTE JGYPK Művészeti Intézet,  Rajz-művészettörténet Tanszék

http://www.jgypk.hu/tanszek/rajz/index.html

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

hivatalos felkérő: Dr. Jancsák Csaba, az SZTE JGYPK oktatási dékánhelyettese: oktdh@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

Kovács Keve DLA főiskolai docens, SZTE JGYPK Rajz-művészettörténet Tanszék; keveko@vipmail.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:
Fogadóhely: Rákosy Kft., Budapest, Noszlopy utca 5. 1103

 

SZTE JGYPK Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Központ

http://www.szttk.jgypk.u-szeged.hu/?pageid=21

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Dr. Döbör András dékán,  az SZTE JGYPK Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Központ igazgatója 

dobor@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

A szakmai gyakorlóhelyeket - a képzés minőségi alapelveit figyelembe véve - a felsőoktatási intézmény jelöli ki. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vállalkozásnál vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő.

Kapcsolattartó személy a Képző Intézmény részéről:

SZTE JGYPK Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Központ

Németh Tünde osztályvezető (nemetht@jgypk.szte.hu 62/546-278)

 

SZTE JGYPK Tanító és Óvóképző Intézet – Óvodapedagógus

(www.jgypk.u-szeged.hu)

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Dr. Kakuszi B. Péter intézetvezető, főiskolai tanár,

Gyakorlati Képzési Bizottság vezetője; 62/546-345

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

Fáyné dr. habil. Dombi Alice szakcsoportvezető, egyetemi tanár; 62/ 546-340 (6340-es mellék)

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

SZTE JGYPK TÓKI Óvóképző Szakcsoport; 62/ 546-091

 

SZTE JGYPK Tanító és Óvóképző Intézet – Szociálpedagógia

(www.jgypk.u-szeged.hu)

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Dr. Kakuszi B. Péter intézetvezető, főiskolai tanár,

Gyakorlati Képzési Bizottság vezetője; 62/546-345

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

2017. december végéig Dr. Ormándi János főiskolai tanár 2017.; 62/544-741

2018. januártól Dr. Jancsák Csaba oktatási dékánhelyettes, főiskolai docens

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

SZTE JGYPK TÓKI Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék; 62/ 546-339

 

SZTE JGYPK Tanító és Óvóképző Intézet – Tanító/Nemzetiségi Tanító

(www.jgypk.u-szeged.hu)

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Harkainé Molnár Emese mesteroktató, szakmetodikus; hmolnare@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetőség:

Dr. habil Tóth Sándor Attila főiskolai tanár; stoth@arts.u-szeged.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve:

JGYPK Tanulmányi Osztály

 

SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet – Testnevelő edző

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Dr. Bóka Ferenc boka@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

Hajdúné Dr. Petrovszki Zita; petrovszki@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

Szegedi Rekreációs Sport Club, 6725 Szeged, Topolya sor 2. Tel.: 62/546-097

Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány, 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6., 62/544-4275.

Lakóhely szerinti sportegyesületek

 

SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Králik-Lenhart Krisztina lenhart.krisztina@gmail.com

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

Hajdúné Dr. Petrovszki Zita; petrovszki@jgypk.szte.hu

rekreációszervező specializáció: Dr. Győri Ferenc; gyori@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

Szegedi Rekreációs Sport Club, 6725 Szeged, Topolya sor 2. Tel.: 62/546-097

Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány, 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6., 62/544-4275

 

SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudomány Intézet - Edző

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

Hajdúné Dr. Petrovszki Zita; petrovszki@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

Hajdúné Dr. Petrovszki Zita; petrovszki@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

Szegedi Rekreációs Sport Club, 6725 Szeged, Topolya sor 2. Tel.: 62/546-097

Lakóhely szerinti sportegyesületek

 

SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudomány Intézet – Sport-és rekreációszervezés

Szakmai gyakorlat intézményi felelőse, elérhetősége:

rekreációszervezés specializáció: Králik-Lenhart Krisztina lenhart.krisztina@gmail.com, egészségfejlesztés specializáció: Dr. Lippai László főiskolai docens, specializációfelelős, lippail@jgypk.u-szeged.hu

Szakmai gyakorlat szakfelelősének személye, elérhetősége:

Dr. Győri Ferenc; gyori@jgypk.szte.hu

Szakmai gyakorlat lebonyolítására kijelölt szervezet neve, elérhetősége:

Szegedi Rekreációs Sport Club, 6725 Szeged, Topolya sor 2. Tel.: 62/546-097

Dél-alföldi Ifjúsági Életmód és Szabadidő Alapítvány, 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6., 62/544-4275