Munkaadóknak/Partnereknek

Elérhetőség

SZTE Karrier Iroda

Kriska Kitti gyakorlat koordinátor

62/546-680, gyakorlat@sztekarrier.hu, 6722 Szeged, Honvéd tér 6.

Postázási cím: Universitas- Szeged Nonprofit Kft.- SZTE Karrier Iroda, 6722 Szeged, Ady tér 10.

Szolgáltatásaink

Alternatív gyakornoki program - 2018/2019 őszi félév

Tisztelt meglévő illetve leendő Partnerünk! 

Ismét lehetőség van az Alternatív gyakornoki program keretén belül gyakornokot/kat fogadni. Amit a programról tudni érdemes: 

Az SZTE Karrier Iroda és az SZTE Oktatási Igazgatóság közös projektben dolgozta ki a nem kötelező, alternatív gyakornoki program kredittel értékelhető folyamatát  (Alternatív Gyakornoki Program néven, 2 kreditet érő kurzusként, szabadon választható tantárgyként, háromfokozatú minősítéssel). A program tanrendi, általánosan  művelő kurzusként kerül meghirdetésre az SZTE karain, ezzel az egyetemi képzésbe való integrálódása biztosított.

A projekt célja, hogy az SZTE hallgatósága - valamennyi kar esetében - az elhelyezkedéshez egyre inkább szükséges, munkatapasztalat útján elsajátítható készségekre és tudásra tegyen szert.

A képzésbe egyetemi egységek és civil szervezetek bekapcsolódását várjuk, akik a 2018/2019-es őszi félév során 6-14 hétre (min. 120 óra) tudnak fogadni legalább 1 fő hallgatót. További követelmény egy mentor  kijelölése, aki támogatja a gyakornokot a rá bízott feladatai ellátásában, kompetenciái fejlesztésében.

A alternatív gyakornoki program nem minősül kötelező szakmai gyakorlatnak, így nem esik az arra vonatkozó szabályok hatálya alá. A hallgató önkéntes szerződéssel foglalkoztatható.

Amennyiben tudja vállalni hallgató fogadását, kérem, hogy töltse fel gyakornoki ajánlatát a www.sztekarrier.hu weboldalunkra legkésőbb 2018. JÚLIUS VÉGÉIG. 

A gyakornoki pozícióra a jelentkezési határidő folyamatos, végső határidő szeptember 7. 

Kiválasztás: legkésőbb 2018. SZEPTEMBER 12-ig interjú során, majd online jelentkezés elfogadással. Amennyiben a kiválasztás előbb megtörténik az ajánlatot kérésre inaktiváljuk.

 

A gyakornoki felhívás pontos közzétételének lépésről lépésre lekövethető folyamatáról az alábbi oldalon vagy a lentebb látható infografikából tájékozódhat: https://www.sztekarrier.hu/services/company/alt/about

Kérdéseit kérem, a gyakorlat@sztekarrier.hu e-mail címre írja meg, vagy tegye fel 62/546-680-as telefonszámon.


 

 

Célunk, hogy az SZTE hallgatósága az elhelyezkedéshez egyre inkább szükséges, munkatapasztalat útján elsajátítható tudásra tegyen szert. A kompetenciák fejlesztése mellett a hallgatók megismerkednek a fogadó szervezetnél folyó szakmai munkával, bekapcsolódnak a napi munkavégzésébe, önállóan oldják meg a mentoruk által rájuk bízott feladatot,  tapasztalatokat gyűjtenek a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedéshez, és nem utolsó sorban kapcsolati tőkéjüket is bővítik a gyakorlat során.

Az alternatív gyakornoki program kreditált kurzusként vehető fel az SZTE hallgatói számára.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 1. Az érdeklődő hallgatók az SZTE Karrier Iroda honlapján az Ajánlatok menüpont alatt böngészhetnek az aktuálisan meghirdetett gyakornoki helyek között.
 2. Ha szakmai érdeklődésüknek megfelelő ajánlatot találnak, az Ajánlatra jelentkezés gomb megnyomásával, önéletrajzuk és motivációs levelük feltöltésével az oldalon keresztül megpályázhatják azt.
 3. A fogadó szervezet/ egyetemi egység kiválasztja az elvárásainak leginkább megfelelő gyakornokot. A kiválasztott hallgatónak szükséges elfogadni a jelentkezését a honlapon, a többi pedig elutasítani. A fogadóhely és a hallgató egymásra találása után aktiválódik a ciklus, melyet a Ciklusaim menüpont alatt kezelhetnek.
 4. A fogadó szervezet/ egyetemi egység partnerségi megállapodást köt az Oktatási Igazgatósághoz tartozó SZTE Karrier Irodával, melyben vállalja, hogy mentort jelöl ki a gyakornok mellé, aki támogatja majd a rá bízott feladatok ellátásában, kompetenciái fejlesztésében. A mentor felsőfokú végzettségű, adott szakterületen legalább 2 éves tapasztalattal rendelkező személy.
 5. Önkéntes szerződés keretében megállapodnak a gyakorlat időbeli ütemezésében is.
 6. A gyakorlat végén a fogadó szervezet/egyetemi egység értékelést ad a hallgató munkájáról, a hallgató is értékeli a fogadó helyet, illetve szakmai beszámolót ír. Az értékeléseket és a beszámolót online, a Karrier Iroda honlapján keresztül kell kitölteni.

Kurzus kimenete

A tantárgy szabadon választható kurzusként vehető fel. A hallgató az „Alternatív Gyakornoki Program” kurzus teljesítésért 2 kreditet kap. A minősítés háromfokozatú: kiválóan megfelelt – megfelelt – nem megfelelt. (Az SZTE Állam- és Jogtudományi Karán tanuló hallgatóknak sajnos az ETR nem számolja el a 2 kreditet. Kérjük, ők csak akkor vegyék fel a kurzust, ha kredit nélkül is szeretnék teljesíteni.)

Időpont, időtartam, helyszín

Időpont: a 2018/2019-as tanév őszi félévében teljesítendő!

Időtartam: min. 120 óra

Helyszín: a fogadó szervezet/egyetemi egység telephelye

 

A „Alternatív Gyakornoki Program” kurzus módszerei, tartalma

Ezt a fogadó szervezet, egyetemi egység határozza meg a szakmai felelősséget viselő mentor jóváhagyásával.

Dokumentációs kötelezettség fogadó hely részéről

 • gyakornoki ajánlat feltöltése, mely tartalmazza a gyakornokra váró feladatokat: elektronikusan SZTE Karrier Iroda honlapján;
 • aláírt partnerségi megállapodás (a Szegedi Tudományegyetem Oktatási Igazgatóságához tartozó SZTE Karrier Iroda  és fogadó szervezet/egyetemi egység között): 2 eredeti példány, postai úton vagy személyesen az SZTE Karrier Iroda részére; PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS LETÖLTÉSE
 • A hallgató és fogadó szervezet/egyetemi egység önkéntes szerződése: civil szervezet esetén a szervezet saját eljárásrendje alapján Önkéntes szerződést kell, hogy kössön a hallgatóval; egyetemi egység esetén a következő Önkéntes szerződést szükséges használni és megfelelően aláíratni: LETÖLTÉS Minden esetben kérünk másolati példányt a megkötött Önkéntes szerződésekből. 
 • mentor értékelése a hallgató munkájáról: online, az SZTE Karrier Iroda honlapján;
 • referencia levél: 1 eredeti példány hallgató részére az alábbi formanyomtatvány formájában (LETÖLTÉS) vagy a honlapon a lezárást követően kitölthető szöveges mezőben, ami a hallgató profilján megjelenik.
 • A FOLYAMAT LEÍRÁSA LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE, KÉPERNYŐKÉPEKKEL

 

Dokumentációs kötelezettség hallgató részéről

 • önéletrajz és motivációs levél feltöltése: elektronikusan, az SZTE Karrier Iroda honlapjára a gyakornoki adatlapon feltüntetett feltételek alapján;
 • szakmai beszámoló, mely magába foglalja a gyakornok által elvégzett feladatokat: online, az SZTE Karrier Iroda honlapján. Az alábbi formanyomtatványt kitöltve, mindkét fél részéről aláírva, szkennelve kérjük felölteni. SZAKMAI BESZÁMOLÓ FORMANYOMTATVÁNY LETÖLTÉSE
 • hallgató értékelése, összegzése a tapasztalatokról: online, az SZTE Karrier Iroda honlapján.
 • A FOLYAMAT LEÍRÁSA LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE, KÉPERNYŐKÉPEKKEL

 

Kapcsolat

SZTE Karrier Iroda

Kriska Kitti, 62/546-680, gyakorlat@sztekarrier.hu, 6722 Szeged, Vitéz utca 17.

Postázási cím: SZTE Karrier Iroda, 6722 Szeged, Vitéz utca 17.

 

Dokumentumok