Munkaadóknak/Partnereknek

Elérhetőség

SZTE Karrier Iroda

Kriska Kitti gyakorlat koordinátor

62/546-680, gyakorlat@sztekarrier.hu, 6722 Szeged, Honvéd tér 6.

Postázási cím: Universitas- Szeged Nonprofit Kft.- SZTE Karrier Iroda, 6722 Szeged, Ady tér 10.

Szolgáltatásaink

Alternatív gyakornoki program - 2019/2020 őszi félév

Tisztelt meglévő illetve leendő Partnerünk! 

Ismét lehetőség van az Alternatív gyakornoki program keretén belül gyakornokot/kat fogadni. Amit a programról tudni érdemes: 

Az SZTE Karrier Iroda és az SZTE Oktatási Igazgatóság közös projektben dolgozta ki a nem kötelező, alternatív gyakornoki program kredittel értékelhető folyamatát  (Alternatív Gyakornoki Program néven, 2 kreditet érő kurzusként, szabadon választható tantárgyként, háromfokozatú minősítéssel). A program tanrendi, általánosan  művelő kurzusként kerül meghirdetésre az SZTE karain, ezzel az egyetemi képzésbe való integrálódása biztosított.

A projekt célja, hogy az SZTE hallgatósága - valamennyi kar esetében - az elhelyezkedéshez egyre inkább szükséges, munkatapasztalat útján elsajátítható készségekre és tudásra tegyen szert.

A képzésbe egyetemi egységek és civil szervezetek bekapcsolódását várjuk, akik a 2019/2020-as őszi félév során 6-14 hétre (min. 120 óra) tudnak fogadni legalább 1 fő hallgatót. További követelmény egy mentor  kijelölése, aki támogatja a gyakornokot a rá bízott feladatai ellátásában, kompetenciái fejlesztésében.

A alternatív gyakornoki program nem minősül kötelező szakmai gyakorlatnak, így nem esik az arra vonatkozó szabályok hatálya alá. A hallgató önkéntes szerződéssel foglalkoztatható.

Amennyiben tudja vállalni hallgató fogadását, kérem, hogy a gyakornoki felhívást juttassa vissza részemre legkésőbb 2019. június 28-ig.
A gyakornoki pozícióra a jelentkezési határidő: 2019. szeptember 6.
A kiválasztás eredményéről visszajelzés: legkésőbb 2019. szeptember 15.

A gyakornoki felhívásokat itt a www.sztekarrier.hu weboldalon illetve a Facebook oldalunkon tesszük elérhetővé a hallgatók számára.

Kérdéseit kérem, a gyakorlat@sztekarrier.hu e-mail címre írja meg, vagy tegye fel 62/546-680-as telefonszámon.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei

 1. Az érdeklődő hallgatók az SZTE Karrier Iroda honlapján böngészhetnek az aktuálisan meghirdetett gyakornoki helyek között.
 2. Ha szakmai érdeklődésüknek megfelelő ajánlatot találnak, önéletrajzuk és motivációs levelük megküldésével megpályázhatják azt.
 3. A fogadó hely kiválasztja az elvárásainak leginkább megfelelő gyakornokot majd értesíti őt illetve a Karrier iIrodát a fogadó nyilatkozat megküldésével.
 4. A fogadó hely partnerségi megállapodást köt az Oktatási Igazgatósághoz tartozó SZTE Karrier Irodával, melyben vállalja, hogy mentort jelöl ki a gyakornok mellé, aki támogatja majd a rá bízott feladatok ellátásában, kompetenciái fejlesztésében. A mentor felsőfokú végzettségű, adott szakterületen legalább 2 éves tapasztalattal rendelkező személy.
 5. Önkéntes szerződés keretében megállapodnak a gyakorlat időbeli ütemezésében is.
 6. A gyakorlat végén a fogadó szervezet/egyetemi egység értékelést ad a hallgató munkájáról, a hallgató is értékeli a fogadó helyet, illetve szakmai beszámolót ír. Az értékeléseket és a beszámolót a Karrier Iroda számára eljuttatják. 

Kurzus kimenete

A tantárgy szabadon választható kurzusként vehető fel. A hallgató az „Alternatív Gyakornoki Program” kurzus teljesítésért 2 kreditet kap. A minősítés háromfokozatú: kiválóan megfelelt – megfelelt – nem megfelelt. (Az SZTE Állam- és Jogtudományi Karán tanuló hallgatóknak sajnos az ETR nem számolja el a 2 kreditet. Kérjük, ők csak akkor vegyék fel a kurzust, ha kredit nélkül is szeretnék teljesíteni.)

Időpont, időtartam, helyszín

Időpont: a 2019/2020-as tanév őszi félévében teljesítendő!

Időtartam: min. 120 óra

Helyszín: a fogadó szervezet/egyetemi egység telephelye

A „Alternatív Gyakornoki Program” kurzus módszerei, tartalma

Ezt a fogadó szervezet, egyetemi egység határozza meg a szakmai felelősséget viselő mentor jóváhagyásával.

Dokumentációs kötelezettség fogadó hely részéről

 • gyakornoki adatlap megküldése a Karrier Irodának a határidőig, mely tartalmazza a gyakornokra váró feladatokat
 • aláírt partnerségi megállapodás és fogadó nyilatkozat (a Szegedi Tudományegyetem Oktatási Igazgatóságához tartozó SZTE Karrier Iroda  és fogadó szervezet/egyetemi egység között): 2 eredeti példány, postai úton vagy személyesen az SZTE Karrier Iroda részére; 
 • A hallgató és fogadó szervezet/egyetemi egység önkéntes szerződése: civil szervezet esetén a szervezet saját eljárásrendje alapján Önkéntes szerződést kell, hogy kössön a hallgatóval; egyetemi egység esetén a következő Önkéntes szerződést szükséges használni és megfelelően aláíratni. Minden esetben kérünk másolati példányt a megkötött Önkéntes szerződésekből. 
 • mentor értékelése a hallgató munkájáról megküldve a Karrier irodának
 • referencia levél: 1 eredeti példány hallgató részére az alábbi formanyomtatvány formájában

      

            

     

 

Dokumentációs kötelezettség hallgató részéről

 • önéletrajz és motivációs levél megküldése a kiválasztott fogadó helynek/helyeknek
 • szakmai beszámoló, mely magába foglalja a gyakornok által elvégzett feladatokat, megküldve a Karrier Irodának
 • hallgató értékelése, összegzése a tapasztalatokról, megküldve a Karrier Irodának

 •  

      

 

Kapcsolat

SZTE Karrier Iroda

Kriska Kitti, 62/546-680, gyakorlat@sztekarrier.hu, 6722 Szeged, Vitéz utca 17.

Postázási cím: SZTE Karrier Iroda, 6722 Szeged, Vitéz utca 17.

 

KÉRJÜK, A MEGFELELŐ LEGFRISSEBB DOKUMENTUMOKAT A FENTI LEÍRÁSBAN KERESSÉK, NE AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOK FÜLBEN. 

 

Dokumentumok