Szolgáltatásaink

A TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 kódszámú pályázatban tűztük célul az alternatív gyakornoki program tanrendi, általánosan művelő kurzusként történő meghirdetését az SZTE karain, és ezzel az egyetemi képzésbe való beintegrálódást. Célunk, hogy az SZTE hallgatósága az elhelyezkedéshez egyre inkább szükséges, munkatapasztalat útján elsajátítható tudásra tegyen szert. A kompetenciák fejlesztése mellett a hallgatók megismerkednek a fogadó szervezetnél folyó szakmai munkával, bekapcsolódnak a napi munkavégzésébe, önállóan oldják meg a mentoruk által rájuk bízott feladatot, illetve tapasztalatokat gyűjtenek a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedéshez, és nem utolsó sorban kapcsolati tőkéjüket is bővítik a gyakorlat során.

Az alternatív gyakornoki program kreditált kurzusként vehető fel az SZTE hallgatói számára.

További információk a programról a Hallgatói szolgáltatások/Alternatív Gyakornoki Program fül alatt találhatóak!