Szolgáltatásaink

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara megbízta az SZTE GTK Karrier Irodát a szakmai gyakorlat rendszerének adminisztrációs feladataival. Az iroda látja el valamennyi alapszak és felsőoktatási szakképzési szak esetében a szakmai gyakorlat szervezésére, folyamatának kezelésére, teljesítések ellenőrzésére irányuló feladatokat. További feladataink közé tartozik szakmai gyakorlati helyek felkutatása és közzététele honlapunkon, facebook oldalunkon, valamint hírlevélben.

A GTK Karrier Iroda az SZTE Karrier Irodával szorosan együttműködve alternatív gyakorlati és állás lehetőséget kínál a Kar (volt) hallgatói számára. Szeretnénk, ha aktív kapcsolat épülne ki ügyfeleinkkel, mely lehetővé teszi a gyors reagálást, ezért a jelentkezési határidők lejárta után minden hirdetőtől visszajelzést kérünk a benyújtott pályázatok számáról. Amennyiben a hirdető kapacitásai nem teszik lehetővé, előre egyeztetett keretek között szerepet vállalunk a gyakornokok, pályakezdők előszűrésében is.

Fontos célkitűzésünk, hogy minél több praktikus tudást, non-formális képzést valósítsunk meg a Karon, ezért számítunk partnereink közreműködésére e téren. A karrier tanácsadáson túl nyitottak vagyunk minden olyan közös programra, mely naprakész ismereteket ad közgazdász hallgatóinknak és az álláskeresésre való felkészülésüket segíti.

Az SZTE GTK Karrier Iroda lehetőséget biztosít a Gazdaságtudományi Karon megjelenésre az alábbi formákban:
-          kitelepülés
-          előadások
-          egyéb programok, pl. proba Ac, próbainterjúk.
A megjelenés részleteivel kapcsolatban kérem, vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

SZAKMAI GYAKORLAT

A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgató megismerkedjen tanulmányai során szerzett elméleti, módszertani, gyakorlati ismeretek alkalmazásának lehetőségeivel, határaival.

A 230/2012.  (VIII. 28.) Korm. rendelet szerint szakmai gyakorlóhelynek azon jogi személy, gazdálkodó szervezet minősül, amely felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben vagy mesterképzésben a felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás, valamint a hallgatóval kötött hallgatói munkaszerződés alapján, az egybefüggő szakmai gyakorlatot biztosítja, és amelyet az Oktatási Hivatal a felsőoktatási intézmény adatainál szakmai gyakorlóhelyként nyilvántartásba vett. Felhívjuk tisztelt partnereink figyelmét, hogy az alább hivatkozott törvény alapján a kötelező szakmai gyakorlattal kapcsolatban megfogalmazottak csak a 2012 szeptemberétől hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatókra vonatkoznak. Így aki korábban kezdte meg tanulmányait a felsőoktatásban, az még a régi rendszer szerint tölti gyakorlatát.

A szakmai gyakorlatról bővebben itt olvashat: A szakmai gyakorlat rendje
A szakmai gyakorlatot érintő adózás és járulékszabályokról bővebb információk itt: Adozas és járulékok szabály

 

Amennyiben a szervezet igényli, a GTK Karrier Iroda előszűréssel segíti a megfelelő hallgató kiválasztását (az elvárásokra vonatkozó előzetes egyeztetést követően). A kiválasztást követően a hallgatók a GTK Karrier Iroda koordinálásával intézik a szükséges adminisztratív teendőket, továbbítják a szervezet felé az aláírandó dokumentumokat.

 

A gyakorlat megkezdésekor szükséges, fogadó szervezetet érintő dokumentumok:
Fogado_nyilatkozat_2017_tavasz.doc (1 példány)
Egyuttmokodesi_megallapodas_2017_tavasz.doc (3 eredeti példány)
Hallgatoi_munkaszerzodes_minta_2017_tavasz.doc(ebből GTK Karrier Iroda nem kér példányt)

 

A gyakorlat lezárásakor szükséges, fogadó szervezetet érintő dokumentumok:
Átfogó munkaterv és teljesítési jegyzőkönyv (1 példány)
Szaknak megfelelő teljesítésigazolás (1 példány)